Nemzetközi kapcsolatok

 

Európában mindazon egyetemeken folyik valamilyen szintű iranisztikai képzés, amelyeken az orientalisztika képviselteti magát. Európában jelentős és színvonalas iranisztikai stúdiumok folynak - teljes felsorolás nélkül - Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország, Lengyelország, Olaszország és Hollandia több egyetemén illetve intézetében. Ezekben az oktatási és kutatási intézményekben általában együtt jár a hagyományos tudományterületek művelése a napi aktualitásokat is kiszolgáló, az illető ország muszlim vallású kisebbségeinek problémáit vizsgáló modern (politológiai, kulturális antropológiai, nyelvészeti, irodalmi, stb.) kutatásokkal. Néhány fontos ilyen egyetem:

 

Németország

Berlin - Freie Universität Berlin, Institut für Iranistik

http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/iranistik/

Bamberg - Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Lehrstuhl für Iranistik

http://www.uni-bamberg.de/iranistik/

Freiburg i. Br. - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Orientalisches Seminar (Fach Iranistik)

http://www.orient.uni-freiburg.de/

 

Egyesült Királyság

Cambridge - University of Cambridge, Faculty of Oriental Studies, Centre of Middle Eastern & Islamic Studies

http://www.ames.cam.ac.uk/

 

Lengyelország

Krakkó - Jagiellonian University

http://iranistyka.orient.uw.edu.pl/

 

Olaszország

Nápoly - Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici;
Velence

http://www.unior.it/ateneo/6781/1/dipartimento-asia-africa-e-mediterraneo.html

 

Svédország

Uppsala - Uppsala University, Department of Linguistics and Philology, Asian and African Languages

http://www.sasnet.lu.se/institutions/iranian-languages-section-asian-and-african-languages-and-cultures-department

 

Tádzsikisztán

Donishgohi Milliyi Tojikiston, Dushanbe, Tádzsikisztán

https://tnu.tj/index.php/en/

 

A fölsorolt egyetemek, melyekkel az ELTE Iranisztikai Tanszékének élő kapcsolata van, hasonlóan az ELTE Iranisztikai Tanszékéhez, nem elsősorban egy kiemelt iranisztikai szakterületen nyújtanak mélyreható ismereteket, hanem a teljes tudományág számos területén nyújtanak bevezetést, így a nyelv-, az irodalom- és a vallástörténet kutatásába, a modern és a klasszikus perzsa nyelv különbözőségeibe.


Az Iranisztikai Tanszék kapcsolatai egyéb külföldi intézményekkel:

 

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Iranistik, Bécs, Ausztria

http://www.oeaw.ac.at/iran/

Ernst-Herzfeld-Gesellschaft zur Erforschung der Islamischen Kunstgeschichte und Archäologie,

Bamberg, Németország

http://www.ernst-herzfeld-gesellschaft.de/

Cultural Heritage Organization of Iran (Sâzmân-e Mirâs-e Farhangi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.ichto.ir/

Iranian Academy of Arts (Farhangestân-e Honar-e Jomhuri-ye Eslâmi-ye Irân), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.honar.ac.ir/

Academy of Persian Language and Literature (Farhangestân-e Zabân o Adab-e Fârsi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.persianacademy.ir/

University of Tehran, Department of Persian Language and Literature (Dâneshgâh-e Tehrân, Goruh-e Zabâno adabiyât-e Fârsi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://literature.ut.ac.ir/persian-lan

Islamic Culture and Communication Organization (Sâzmân-e Farhang o Ertebâtât-e Eslâmi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.icro.ir/

HU