MA

 

Iranisztika szak

tanegységlista
 

Képzési szint: Mesterképzés (MA) 
Finanszírozási forma: A (államilag támogatott), K (költségtérítéses, 375.000 Ft/félév) 
Munkarend: Nappali 
Képzési idő: 4 félév 
Irányszám: 2 < 3 

Képzési terület: Bölcsész 

A mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

  • nyelvi képzés [klasszikus és modern perzsa részletes nyelvleírás, klasszikus perzsa szövegolvasás (forráselemzés), modern perzsa nyelvgyakorlat] 44 kredit; 
  • egyéb irodalomtörténeti és filológiai ismeretek (klasszikus és modern perzsa irodalomtörténet, verstan, paleográfia, bevezetés a nyelvtörténetbe és dialektológiába, perzsa művészettörténet, a modern Irán történetének kérdései, a modern Irán problémái) 6 kredit. 

 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 35 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Részletes szakleírás - Felvi.hu